Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Opolu

Szukaj na stronie

Najnowsze

Ostatnie wpisy

Zmiana w przyznawaniu zasiłków statutowych

16 luty 2022

Na podstawie Art. 10 ust. 1 pkt 9 Statutu ZNP w związku z § 5 Regulaminu przyznawania zasiłków statutowych członkom ZNP Zarząd Oddziału ZNP w Opolu postanowił:

§1

Ustalić od roku 2022 wysokość zasiłków statutowych z tytułu:

– urodzenia lub przysposobienia dziecka – w kwocie 400 zł

– śmierci członka związku – 300 zł

– śmierci współmałżonka, dzieci oraz rodziców – 250 zł

– zapomogi losowej – od 300 zł do 600 zł