Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Opolu

Szukaj na stronie

Najnowsze

Ostatnie wpisy

RODO

RODO w ZNP

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2018/09/Prezentacja-RODO-w-ZNP.pdf

Informacja  nt. przetwarzania danych dla członków

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2019/04/ZNP-obowi%C4%85zek-informacyjny-dla-cz%C5%82onk%C3%B3w-ZNP.pdf

Informacja nt. przetwarzania dot. kontrahentów

https://znp.edu.pl/assets/uploads/2018/09/ZNP-obowi%C4%85zek-informacyjny-kontrahenci-2.pdf

 

Inspektor ochrony danych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), od 25 maja 2018 r. w Związku Nauczycielstwa Polskiego (z wyłączeniem filii OUPiS) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który pomaga administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (dalej: IOD):

Krzysztof Stradomski
tel. (22) 318-92-26

e-mail: [email protected]

Główne zadania IOD to:

Dodatkowe informacje :

RODO a potrącanie składek związkowych-1

Uprawnienia Zarządu Oddziału

Potrącanie składek związkowych